Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή

Η Μελέτη του έργου πρέπει να είναι σωστή ώστε η τελική κατασκευή να είναι άρτια σύμφωνη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εν τέλει όλα αυτά με το μικρότερο δυνατό κόστος (σχέσεις κόστους, όφελος – το αναγκαίο και ικανό).

Επίβλεψη είναι η οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών, ώστε με τα κατάλληλα συνεργεία αφενός μεν να είναι σύμφωνες με τη μελέτη του και αφ’ ετέρου οι αφανείς και εμφανείς λεπτομέρειες κατασκευής να εξασφαλίζουν την αισθητική αρτιότητα, την ασφάλεια και την αποφυγή κακοτεχνιών, ώστε να μην απαιτείται διαρκής συντήρηση (π.χ. υγρασίες, αποκολλήσεις, ξεθωριάσματα κλπ)

Το γραφείο μας προτείνει σειρά εναλλακτικές σχεδίων προκειμένου οι ιδιοκτήτες αν μπορούν να επιλέξουν. Η κάθε κατασκευή, με βάση την εκτεταμένη εμπειρία μας, προϋπολογίζεται κοστολογικά ώστε ο ιδιοκτήτης παράλληλα να συνεκτιμά το κόστος με τις δυνατότητές του.

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Γαλλίας 58 - Γαμβέτα, Βόλος 38221

Τηλέφωνα : 24210.38617, 24210.39508, 24210.35839

eMail : info@domikipapageorgiou.gr