Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Ακινήτων


Οι εκτιμήσεις εμπορικής (ή άλλης) αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς. Ο κυριότερος εξ αυτών είναι ο προσδιορισμός  ενός εύλογου τιμήματος, είτε για την αγορά ενός ακινήτου, είτε για την πώληση αυτού, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του.
Είμαστε σε θέση να σας  παρέχουμε πιστοποιημένες εκθέσεις εκτιμήσεων για όλα τα ήδη των ακινήτων. Οι εκτιμήσεις μας γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα & Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων επιπέδου expert valuer .
Περιπτώσεις που χρειάζεται εκτίμηση του ακινήτου σας :
•    Αγοράς, Πώλησης, Μίσθωσης και Αντιπαροχής
•    Διαχωρισμός Ιδιοκτησιών
•    Κληρονομικές Αντιδικίες
•    Μισθωτικές Διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
•    Απαλλοτριώσεις
•    Εταιρείες που έχουν στο ενεργητικό τους (πάγια) ακίνητα. Είναι αντιληπτό ότι η αποτίμηση της εταιρείας τους (καθαρής θέσης) είναι άμεσα συνδεμένη με την αποτίμηση των ακινήτων τους (είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε μισθώνονται, είτε εκμισθώνονται).
•    Δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμοί

Σημειώνουμε ότι το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) καταργήθηκε και τις εργασίες του εκτελούν πλέον πιστοποιημένοι ορκωτοί εκτιμητές. Ο Αρχιτέκτονας Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου με πρόσθετη επιμόρφωση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε τεχνικές αποτίμησης και real estate , είναι και πιστοποιημένος ορκωτός εκτιμητής  (αριθμό πιστοποίησης Α.Μ. 272)

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Γαλλίας 58 - Γαμβέτα, Βόλος 38221

Τηλέφωνα : 24210.38617, 24210.39508, 24210.35839

eMail : info@domikipapageorgiou.gr